Uudis

Rahvaloendus: Eluruumide arv kasvab ning üha rohkem elatakse eramajades

2021. aasta rahvaloendusega loendati registrite põhjal kokku 737 873 eluruumi. 2011. aasta loendusega võrreldes on juurde ehitatud 47 793 eluruumi, mida on 1000 võrra vähem kui sellele eelnenud kümnel aastal (2001–2011). Eramajasid on 14% rohkem kui 10 aastat tagasi ning kõikidest eluruumidest 24% on rahvaloenduse andmetel asustamata.
Loe edasi 5. juuli 2022
Blogi

Rahvuse ehk etnilise kuuluvuse muutmine 20 aasta jooksul

Juuni alguses avaldatud värskete rahvaloenduse andmete kohaselt elab Eestis 919 711 eestlast, st 69,4% elanikkonnast. Nende andmete aluseks on elanikud, kelle rahvus on teada. Teadmata jäi 6727 inimese etniline kuuluvus, sest nad ei olnud seda registritesse märkinud või eelmisel rahvaloendusel öelnud. Järgnevalt vaatame, kui paljud inimesed ja kes muudavad aja jooksul oma rahvust.
Loe edasi 17. juuni 2022
Uudis

Tutvu rahvastiku paiknemisega Eesti kaardil

Juuni alguses avaldas statistikaamet 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse esimesed tulemused. Esmalt selgus Eesti rahvastiku täpne paiknemine ja soo-vanusjaotus. Juulis saame teada, millistes eluruumides eestimaalased elavad. Rahvaloenduse erinevate andmete avaldamine jätkub teemade kaupa kuni aasta lõpuni.
Loe edasi 14. juuni 2022
Blogi

Linnastumisest, valglinnastumisest ja vastulinnastumisest kolme viimase rahvaloenduse näitel

Rahvaloendused annavad hea võimaluse uurida lisaks iga-aastasele statistikale, kuidas on muutunud Eesti linnade ja asulate rahvaarv. Kuidas aga defineerida haldusreformijärgses Eestis, kus Tallinn-Tartu maanteel on võimalik näha keset põlde Paide linna silti, kes elab maal ja kes linnas? Loenduse tulemusi tutvustab statistikaameti juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik.
Loe edasi 10. juuni 2022
Uudis

Rahvaloendus: Eesti rahvaarv ja eestlaste arv on kasvanud

2021. aastal rahvaloendusel registritest kogutud andmed näitavad, et Eesti rahvastik on kümne aastaga kasvanud, inimesed elavad kauem ning tööealiste inimeste arv on langenud. Viimase kümne aasta jooksul on Eestis suurenenud erinevate rahvuste, kodakondsuste, emakeelte ja sünniriikide arvukus, kasvanud on ka eestlaste arv.
Loe edasi 1. juuni 2022
Uudis

Rahvaloendus: Eestis on lapsi 9% rohkem kui eelmise loenduse ajal

Eestis elab kokku 259 341 last vanuses 0–17 aastat, mida on 9,1% rohkem kui kümme aastat tagasi. Kokku moodustavad lapsed 19,5% kogu Eesti rahvastikust. Kõige väiksem on laste osakaal Hiiu ja Ida-Viru maakonnas, kõige lasterikkamad on aga Harju- ja Tartumaa, selgub värsketest rahvaloenduse tulemustest.
Loe edasi 1. juuni 2022
Uudis

Täna selguvad rahvaloenduse esimesed tulemused

Täna, 1. juunil avalikustab statistikaamet rahvaloenduse esimesed tulemused. Saame teada Eesti rahvaarvu, rahvastiku soolise ja vanuselise jaotuse, elanike paiknemise, erinevate rahvuste, emakeelte ja kodakondsuste esindatuse Eesti ühiskonnas ning mis on sealjuures aastakümnetega muutunud. Lastekaitsepäeva puhul toome eraldi välja ka lapsi puudutavad rahvaloenduse andmed.
Loe edasi 1. juuni 2022
Uudis

Rahvaloendus küsitlejate silmade läbi: sai palju kiidusõnu, kuid mitte ainult

Rahvaloenduse aktiivne osa on läbi ning praegu käib andmete analüüs, et juba juunis esitleda esmaseid tulemusi. Rahvaloendajate jaoks oli aga seekordne loendus varasematega võrreldes hoopis teistsugune. Esiteks toimus rahvaloendus peamiselt registrite põhjal ning teiseks andis tugevalt tooni koroona. Rahvaloendajad pidid tegelema nii orienteerumise, psühholoogia kui IT-ga, võtma vastu suuri tänusõnu, kuid vahel taluma ka sõimu. Milliseks siis kujunesid rahvaloendajate kogemused n-ö otse põllult?
Loe edasi 17. mai 2022
Blogi

Andmete taaskasutusest ja rahvaloendusest

Tänapäeval jäävad igast meie liigutusest maha andmed. Kell käe peal näitab, kuidas öösel magasid või palju päeva jooksul liikusid. Telefon taskus salvestab, kus päeva jooksul viibid ning samamoodi saad salvestada, mida päeva jooksul sööd ja siis seda analüüsida. Sarnaselt kirjutatakse iga kord andmetena üles ka see, kui riigiga ühendust võtad.
Loe edasi 18. aprill 2022
Uudis

Mõtteid rahvaloenduse küsitluse läbiviimisest

Veebruari lõpuga sai läbi rahva ja eluruumide loenduse küsitlus, mis erines varasematest loendustest paljuski. Seega on paras aeg teha toimunust vahekokkuvõtteid ja panna vajalik teadmine edaspidi analoogsete uuringute planeerimiseks kõrva taha.
Loe edasi 21. märts 2022
Uudis

Rahvaloendaja on tõeline Hunt Kriimsilm

Rahvaloenduse küsitlejate töö sai veebruariga läbi. Meie tublid loendajad võtsid sellest kaasa suure kogemustepagasi ja kohati ka kustumatud mälestused. Nii mõnigi seik inimeste küsitlemisel näitas, et rahvaloendaja töö ampluaa on palju laiem kui ankeedi täitmine: ühtaegu tuleb olla psühholoog, IT-guru, geograaf, polüglott ja orienteerumise meister.
Loe edasi 17. märts 2022