Tulemused

Rahva ja eluruumide loendus 2021 andmete avaldamiskalender
1.06.2022 Rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus
5.07.2022 Eluruumid ja eluruumidega hooned
3.08.2022 Haridus
6.09.2022 Leibkonnad ja perekonnad
4.10.2022 Põlisus
5.10.2022 Elamistingimused
2.11.2022 Usk (küsitluse põhjal)
3.11.2022 Võõrkeelteoskus. Murded. (küsitluse põhjal)
23.11.2022 Põlisus ja ränne (küsitluse põhjal)
28.11.2022 Tervis (küsitluse põhjal)
15.12.2022 Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne

Statistikaameti avaldamiskalendriga saab lähemalt tutvuda siin.

2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemused avaldatakse statistikaameti veebilehel ja statistika andmebaasis.

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemuste ja väljaannetega saab tutvuda siin.