Tulemused

 

Rahvastiku paiknemine

Rahvastiku demograafilised ja
etno-kultuurilised näitajad

Põlisus

Elamistingimused

Eluruumid ja eluruumidega hooned

Haridus

Leibkonnad ja perekonnad

Kaardilood

Usk

Tervis

Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne

 

Rahva ja eluruumide loendus 2021 andmete avaldamiskalender
1.06.2022 Rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus
5.07.2022 Eluruumid ja eluruumidega hooned
3.08.2022 Haridus
6.09.2022 Leibkonnad ja perekonnad
4.10.2022 Põlisus
5.10.2022 Elamistingimused
2.11.2022 Usk (küsitluse põhjal)
16.11.2022 Võõrkeelteoskus. Murded. (küsitluse põhjal)
23.11.2022 Põlisus ja ränne (küsitluse põhjal)
28.11.2022 Tervis (küsitluse põhjal)
15.12.2022 Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne