Põlisus

Sisseränne

Eestis sündinute osakaal ei ole eelmise rahvaloendusega võrreldes vähenenud, kuid Eestis elavate välisriigis sündinud inimeste hulgas on rohkematest sünniriikidest pärit inimesi.

Eestis elavatest inimestest on Eestis sündinud 84,9%. See on väga sarnane 2011. aasta loenduse tulemustega, kui Eestis sündinuid oli 85,1% rahvastikust. Võrreldes üle-eelmise loendusega ehk 2000. aastaga on erinevus aga tajutav: tol ajal oli Eesti rahvastikust Eestis sündinud 80,8%.

2021 aasta rahvaloenduse andmetel elab Eestis 175 riigist pärit inimesi. 2011. aastal oli eri sünniriikide arv 152 ja 2000. aastal 96.

Uuri graafikult täpsemalt.