Rahvusvaheline praktika

Rahvaloenduste kõige üldisem eesmärk on võimalikult täpselt hinnata rahvastiku arvu ja paiknemist maailmas, et analüüsida arengut ja teha üleilmseid prognoose. Praegu koordineerib maailma rahvaloendusi ÜRO, kelle ettepanekul korraldatakse loendusi kümneaastase tsükliga.

Rahvaloenduste metoodika põhialused (ajastatus, kõiksus, ühetaolisus) töötas välja rahvusvaheline statistika instituut poolteist sajandit tagasi, kuid neid aluseid täpsustatakse ja ajakohastatakse pidevalt.

Ainult registripõhiselt korraldavad seekord rahva ja eluruumide loenduse Austria, Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Sloveenia, Soome ja Taani. Lähemalt saab teiste riikide loenduste kohta lugeda siit.