Milline on keskmine Eesti naine?

Uudis
Postitatud 8. märts 2023, 9.08

Tänase naistepäeva puhul vaatas statistikaameti juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik, mida näitavad rahvaloenduse andmed keskmise Eesti naise kohta.

  • Viimase rahvaloenduse andmetel ehk 31.12.2021 seisuga on keskmine Eesti naine 44,8 aasta vanune.
  • Keskmise Eesti naise vanus on viie aasta võrra kõrgem kui keskmise Eesti mehe vanus. Erinevus tuleb sellest, et naiste eluiga on pikem.
  • Naisi on meestest rohkem – Eestis elab 698 398 naist ja 633 426 meest.
  • Naiste osakaal rahvastikust on 52,4%, kuid vanusegrupiti ei jaotu see ühtlaselt. Noorema elanikkonna seas on hoopiski mehi rohkem. Naiste ülekaal tekib alates 51-aastaste seas.
  • 42,5% naistest (vanuses 15+) omab kõrgharidust.
  • 15-aastaste ja vanemate seas on ühe naise kohta keskmiselt 1,55 last.
  • 35,6% täisealistest naistest on abielus.
  • Kõige rohkem elab Eestis Olga, Irina, Jelena ja Svetlana nimelisi naisi, kõiki üle 10 000 (1.01.2023 seisuga).

 

Head naistepäeva!

 

Foto: Shutterstock