Eesti rahvastik. Loendamata loendatud

Uudis
Postitatud 20. aprill 2024, 10.00

ISBN 978-9985-74-631-8 (PDF)

Eesti keeles

Ilmus: 20.04.2024

 

Rahvaloenduste tulemuste analüüsimine ja kommenteerimine on statistikute jaoks oluline tegevus – seda on Eestis tehtud alates esimesest siin toimunud rahvaloendusest aastal 1881. Erandiks olid küll nõukogude võimu ajal toimunud loendused, mille tulemused ei olnud avalikult kättesaadavad.

Viimane rahvaloendus Eestis toimus 2021. aastal ja erines kõigist eelmistest selle poolest, et suur osa andmetest – kõik rahvusvaheliselt kohustuslikud andmed – võeti riiklikest registritest. Selle rahvaloenduse tulemusi kirjeldab ja analüüsibki raamat “Eesti rahvastik – loendamata  loendatud”. Raamatus on  räägitud registripõhise statistika kujunemisloost Euroopas ja Eestis ning lühidalt valgustatud Eesti Vabariigis ka varem teostatud rahvaloenduste metoodikat ja tulemusi. Põhjalikumalt on selgitatud, missugused muutused  on toimunud käesoleva sajandi jooksul eesti rahvastikus, mis neid on põhjustanud ja kuidas on tõlgendatav nende mõju. 

Raamatu viimane osa on pühendatud maakondade rahvastiku eripäradele. Iga maakonna kohta on kirjutatud erinev lugu, mis käsitleb selle maakonna statistilisi näitajaid, aga ka omapära ning arengusuundumusi ja -võimalusi.