Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Uudis

Teine emakeel ja teine rahvus vajavad kohta rahvastikuregistris

Statistikaamet andis eile Vabariigi Valitsuse loenduskomisjonile ülevaate aasta lõpus algava rahva ja eluruumide loenduse ettevalmistustest. Loenduse meetod ning valim on kinnitatud, jätkuarutelu vajab veel vaid teise emakeele ja teise rahvuse kohta käivate võimalike küsimuste lisamine ankeeti. Neid teemasid arutab komisjon koos teadlastega aprillis.
Loe edasi 31. märts 2021
Uudis

Rahvaloendus annab unikaalse pildi inimeste seotusest usuga

Eestis ei tehta palju küsitlusi ega uuringuid, mis puudutaks elanike religioosset enesemääratlust. Inimeste usuline enesemääratlus ei kajastu ka üheski riiklikus andmebaasis. Seetõttu peetakse oluliseks, et rahvaloendus annaks statistilise pildi selle kohta, kuidas inimesed ise tunnetavad endi seotust usuga.
Loe edasi 30. märts 2021
Uudis

Ene-Margit Tiit: valikuuring tagab kvaliteetsed loendustulemused

Pikka aega tähendas statistika üksnes kõikset uuringut ehk vajaliku teabe saamiseks oli tarvis läbi uurida, mõõta või küsitleda kõiki uuritavaid objekte. Loomulikult polnud see meetod kõigil juhtudel jätkusuutlik. Nii leidsidki statistikateadlased enam kui saja aasta eest, et sama häid järeldusi saab teha ka õigesti valitud väiksema osa uuritavate põhjal, kirjutab statistikaameti rahvastikustatistika ekspert Ene-Margit Tiit.
Loe edasi 30. märts 2021
Uudis

Video: milleks loendada rahvast?

Teadaolevalt vanim rahvaloendus Euroopas toimus Ateenas 16. sajandil enne Kristuse sündi. Kuninga käsul viisid kõik linnakodanikud linna keskele ühe kivi. Kivid loeti kokku ja nii saadi teada elanike arv. Milleks tänapäeval rahvast loendatakse, selgitab videoloos statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Liina Osila.
Loe edasi 30. märts 2021
Uudis

Ene-Margit Tiit: rahvaloenduse ajaloost ja tulevikust

Rahvaloendus on inimajaloo vanim statistikatöö. Aastatuhandete vältel on muutunud loenduse metoodika ja täpsustunud selle eesmärgid. Täienenud on ka andmete loetelu, mida inimeste kohta teada soovitakse, alustades haridustasemest ja pereinfost, lõpetades elutingimuste ning omandiga. Peamine loenduse eesmärk on jäänud siiski samaks ehk soov saada teada riigi, vahel ka linna või muu piirkonna elanike arv.
Loe edasi 26. veebruar 2021