Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Prooviloenduse eesmärk ja aeg

Registripõhine osa loendusest

Registripõhise loenduse osa hindamiseks korraldas statistikaamet kaks prooviloendust, esimese 2016. ja teise 2019. aastal. Mõlemad kinnitasid, et kõik registrite põhjal moodustatud tunnused on kooskõlas rahvusvaheliste kvaliteedinõuetega.

Loenduse küsitluse osa

Küsitluse osa testis statistikaamet kuu aega kestnud rahvaloenduse peaprooviga 2021. aasta jaanuaris. Testküsitlusel saadi veebi teel vastused 422 aadressil elava 843 inimese kohta ja küsitlejad kogusid lisaks vastused 410 aadressil elava 785 inimese kohta. Küsitluse vastamismäär oli 87% ja vastanute tagasiside positiivne. Loe lähemalt siit.

Rahvaloenduse testküsitluse eesmärk oli kontrollida küsitlusmeetodeid, isikute teavitamist, küsitlusankeeti ja seda, kuidas inimesed küsimustest aru saavad.