Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Infomaterjalid

Rahva ja eluruumide loenduse logo ning graafiline identiteet

2021. aasta rahva ja eluruumide loendus tuleb eriline, sest selle juures on väga suur osa meil endil, see tähendab kõigil Eestis elavatel inimestel. Esimest korda rahvaloenduste ajaloos toimub rahvaloendus võimalikult suures osas registriandmete põhjal nagu Eestile kui innovatiivsele IT-riigile kohane. See on suur muudatus ja suur samm, mis kajastub ka rahvaloenduse nimetuses „Suur Eesti rahva e-loendus“.

Sõna „suur“ rõhutab selgelt, et juhtumas on midagi suurt ja tähtsat. Midagi, milleks peab kokku tulema kogu rahvas. Sügavam tähendus seisneb aga selles, et niisugusel kujul toimub loendus viimast korda. Edaspidi korraldatakse loendusi registripõhiselt. Seega ongi meil vaja teha veel see üks viimane suur ja ühine pingutus.

Rahvaloenduse logo piltmärk on stiliseeritud aastaarv 2021, milles on äratuntav rõõmsa inimese nägu. Logo annab teada rahvaloenduse toimumise aja ja sümboliseerib seda, et Eesti kodanik ning Eesti inimesed ongi loenduse juures kõige tähtsamad. Kõik, millega statistikaamet tegeleb, lähtub inimesest ja on kokkuvõttes meile kõigile kasulik.

2021. aasta rahvaloenduse hüüdlause on „Eesti loeb!“, mis tähendab, et üle loetakse, loendatakse kõik kodanikud. „Eesti loeb!“ tähendab ka seda, et Eesti riigil ja rahval on mõjujõud. Meid on arvult küll vähe, aga innovatiivse e-riigina oleme mõjult suured. Veel märgib hüüdlause „Eesti loeb!“ seda, et Eesti on kodanikule tähtis. Ta tahab osaleda Eestiga seotud ettevõtmistes ja on selle üle uhke.

Sõnapaari „Eesti loeb!“ saab rahvaloenduse aktiivse perioodi ajal üle kanda ka kohalikule tasandile. Näiteks aitavad selle edasiarendused „Rakvere loeb!“ ja „Põlva loeb!“ edastada, et Rakvere ja Põlva kandis toimub rahvaloenduse aktiivne etapp, liiguvad ringi rahvaloendajad. Teksti „Mina loen!“ saab printida rahvaloendaja särgile või märgile, et teavitada inimesi sellest, mis ametimees või -naine parajasti ukse taga kella helistab.

Rahvaloenduse logo ja visuaalse identiteedi töötas välja agentuur Kontuur Leo Burnett.