Rahvastikuregistris ilma aadressita isikud saavad riigilt meeldetuletuse

Uudis
Postitatud 30. aprill 2021 9:10

Rahvastikuregistris on ligi 30 000 inimest, kelle elukohaks märgitud aadress on selle omaniku taotlusel lõpetatud ja kellele ei ole uut elukohta registris märgitud. Suur osa neist inimestest saavad mai esimeses pooles siseministeeriumilt e-kirjaga üleskutse rahvastikuregistris oma elukoha andmeid uuendada.

Elukoha aadress saab rahvastikuregistris lõppeda ruumi omaniku taotlusel, kui inimene ei ela enam omanikule kuuluvas ruumis ja tal ei ole õigust seda ruumi elukohana kasutada. 2019. aasta alguses jõustunud rahvastikuregistri seaduse alusel lõpetati rahvastikuregistris ka nende inimeste elukohaandmed, mis olid registrisse kantud ruumi omaniku taotlusel, aga olid ainult omavalitsuse täpsusega. Enne 2019. aastat olid aadressid pärast omaniku taotluse rahuldamist registris vaid omavalitsuse täpsusega.

Teavituse saavad inimesed, kellel on rahvastikuregistris olemas kehtiv e-posti aadress ja kes pole varasemalt sarnast meeldetuletust saanud. Ruumi omaniku taotlusel lõpetatud elukohaga inimesi on rahvastikuregistris praegu ca 29 000, kellest ca 12 500 on Euroopa Liidu kodanikud, kes võivad omakorda olla ka Eestist lahkunud.

Elukoha aadressi olemasolu ja õigsus rahvastikuregistris on oluline, sest just seal kajastuvad elukohaandmed võetakse aluseks elukohast sõltuvate avalike teenuste ja toetuste määramisel. Näiteks sõltuvad sellest tasuta ühistranspordi kasutamise võimalus, erinevad sotsiaaltoetused või hüvitised ning lasteaiakoha taotlemine.

Palume kõigil üle vaadata ning vajadusel uuendada oma elukoha- ja kontaktandmed rahvastikuregistris. Korras registriandmed aitavad oluliselt kaasa ka aasta lõpus algava rahva ja eluruumide loenduse korraldamisele.