Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvaloenduse testküsitlusel on kogutud vastused ligi 650 inimese kohta

Uudis
Postitatud 13. jaanuar 2021 10:51

Statistikaamet alustas 2020. aasta 30. detsembril rahva ja eluruumide loenduse testküsitlusega, kuhu on kaasatud üle Eesti 1000 aadressil elavad umbes 2000 inimest. Seni on veebis testküsitluse käigus vastuseid kogutud ligi 650 inimese kohta, kokku kestab loenduse peaproov kuu aega.

Kõige aktiivsemalt on testküsitluses seni osalenud Harju-, Võru-, Tartu- ja Raplamaalt valimisse sattunud inimesed. „Testküsitluse valimis on kokku tuhat aadressi ja eesmärk on saada vastused kätte kõigilt, kes nendes kohtades elavad. 12. jaanuari hommikuks oli vastatud 324lt aadressilt, kokku oli vastuseid laekunud 645 inimese kohta,“ ütles statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Liina Osila.

Testküsitlus toimub kahes osas: selle reedeni ehk 15. jaanuarini toimub e-loendus ja seejärel algab 20. jaanuarist kuu lõpuni kestev küsitlusloendus, kus küsitlejad helistavad neile, kes e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult. „Testküsitluse eesmärk on katsetada läbi kõik suureks loenduseks vajalikud sammud ja kontrollida tehnoloogia toimimist. Näiteks möödunud nädalalõpul oli tehnilise tõrke tõttu takistatud veebikeskkonnas küsitlusele vastamine. Vabandame kõigi ees, kellel sel ajal vastata ei õnnestunud ja täname neid, kes meile tõrkest teada andsid. Esmaspäeva hommikul sai tõrge lahendatud ja saadud kogemus võimaldab meil põhiloendusel sarnaseid olukordi ennetada,” lisas Osila.

Kuni 15. jaanuarini on statistikaameti elektroonilises keskkonnas eSTAT (estat.stat.ee) võimalik küsitlusele vastata kõigil, kes on saanud vastava teavituskirja tavaposti või e-kirjaga. Küsimustiku täitmine võtab ühe inimese kohta aega viis kuni kümme minutit. 

Nii testküsitlusel kui ka suurel loendusel küsitakse inimestelt praeguse elukoha, võõrkeelte ja murrete oskuse, usu ning terviseprobleemidest tingitud piirangute kohta. Igal täisealisel tuleb vastata enda eest ise. Alaealiste leibkonnaliikmete kohta saavad vastused anda samal aadressil elavad vanemad ja alates 15-eluaastast ka laps ise.