Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvaloenduse peaproovil on vastused saadud rohkem kui 400 inimese kohta

Uudis
Postitatud 7. jaanuar 2021 9:45

Statistikaamet alustas 2020. aasta 30. detsembril rahva ja eluruumide loenduse testküsitlusega, kuhu on kaasatud üle Eesti 1000 aadressil elavad umbes 2000 inimest. Esimese nädalaga tuli veebis testküsitluse vastuseid rohkem kui 400 inimese kohta, kokku kestab loenduse peaproov kuu aega.

Kõige aktiivsemalt on testküsitluses seni osalenud Tartu-, Harju- ja Raplamaalt valimisse sattunud inimesed. „Testküsitluse valimis on kokku tuhat aadressi ning eesmärk on saada vastused kätte kõigilt, kes nendes kohtades elavad. Eelmise aasta viimastel ja uue aasta esimestel päevadel on vastatud 225lt aadressilt, kokku on vastuseid laekunud 426 inimese kohta,“ ütles statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Liina Osila.

Testküsitlus toimub kahes osas: e-loendus (30. detsember 2020–15. jaanuar 2021) ja küsitlusloendus (20.–31. jaanuar 2021), kus küsitlejad helistavad neile, kes e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult. „Kutsume aktiivselt osalema kõiki, kes on saanud statistikaametilt vastava teavituskirja tavaposti või e-kirjaga. Kuni 15. jaanuarini on seda võimalik teha veebis ise vastates. Iga testküsitluses osaleva inimese panus ja tagasiside on oluline aasta lõpus algava suure rahvaloenduse õnnestumiseks,“ lisas Osila.

Testküsitlusele saavad statistikaameti elektroonilises keskkonnas eSTAT (estat.stat.ee) vastata kõik teavituse saanud inimesed. Küsimustiku täitmine võtab ühe inimese kohta aega viis kuni kümme minutit. Nii testküsitlusel kui ka suurel loendusel küsitakse inimestelt praeguse elukoha, võõrkeelte ja murrete oskuse, usu ning terviseprobleemidest tingitud piirangute kohta. Igal täisealisel tuleb vastata enda eest ise. Alaealiste leibkonnaliikmete kohta saavad vastused anda samal aadressil elavad vanemad ja alates 15-eluaastast ka laps ise. 
 


Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181