Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvaloenduse peaproov jätkub telefoniküsitlusega

Uudis
Postitatud 20. jaanuar 2021 12:36

Möödunud aasta lõpus alguse saanud rahva ja eluruumide loenduse testküsitluse käigus laekus statistikaametile veebi teel vastuseid 410 aadressil elava 828 inimese kohta. Tänasest, 20. jaanuarist alustasid tööd küsitlejad, kes võtavad jaanuari lõpuni telefoni teel ühendust valimis olevatel aadressidel elavate inimestega, kes veebis ei vastanud.

Testküsitluse valimis on kokku tuhat aadressi, millest veebi teel laekus vastuseid veidi vähem kui pooltelt. Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhi Liina Osila sõnul on küsitlejate ülesanne välja selgitada, kui suur hulk valimisse kuuluvatest aadressidest on sellised, kus kedagi ei ela ja koguda kokku vastused aadressidelt, mille elanikud veebi teel testküsitlusel ei osalenud.

“Kõige suurem oli veebis vastamise osakaal Harjumaal, kus on valimis 554 aadressi. Neist 167 aadressi puhul saime vastused kõikide seal elavate inimeste kohta. Vastamist alustati veel 106-lt valimisse kuuluvalt Harjumaa aadressilt. Nendelt aadressidelt ei laekunud vastused aga kõikide leibkonnaliikmete kohta ja seetõttu võtab nendel aadressidel elavate inimestega ühendust ka küsitleja,“ ütles Osila.

Veebi teel koguti vastused ka vähemalt viiendikult Tartu-, Rapla-, Jõgeva- ja Võrumaalt valimisse sattunud aadressilt. Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal oli veebi teel laekunud vastuste osakaal väiksem. „Mitmel juhul jäi veebis vastamise osakaal väiksemaks näiteks seetõttu, et valimis on suvilapiirkondi, mille osas peab andma küsitluse järgmine etapp lõpliku vastuse, kas need on aastaringselt asustatud või mitte,“ lisas loenduse projektijuht.

Statistikaameti elektroonilises keskkonnas oli testküsitlusele võimalik vastata kõikidel Eesti elanikel ja oli ka neid, kes täitsid küsitluse uudishimust ning vastavat teavitust saamata. „Tegelikkuses saime veebi teel vastuseid enam kui 2000 inimese kohta. Eraldi tunnustaks neid, kes andsid küsitluse käigus meile tagasisidet nii küsimuste kui ka selgitava abiinfo kohta. Vaatame need mõtted läbi ja kui midagi vajab muutmist, siis teeme loenduseks kindlasti vajalikud täiendused,“ täpsustas Osila.

Rahvaloenduse testküsitluse eesmärk on läbi proovida kõik suureks loenduseks vajalikud sammud. Nii testküsitlusel kui ka pärisloendusel küsitakse inimestelt praeguse elukoha, võõrkeelte ja murrete oskuse, usu ning terviseprobleemidest tingitud piirangute kohta. Igal täisealisel tuleb vastata enda eest ise. Alaealiste leibkonnaliikmete kohta saavad vastused anda samal aadressil elavad vanemad ja alates 15-eluaastast ka laps ise.

Eesti 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse loendusmoment on 2021. aasta 31. detsembri varahommik kell 00.00. Kõik rahvaloenduse andmed tuleb esitada loendusmomendi seisuga olenemata vastamise ajast ja viisist. Andmete kogumine algab loendusmomendist ja jätkub 2022. aasta alguses.

Foto: Shutterstock