Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Mille põhjal valitakse rahvaloenduse valikuuringu aadressid?

Uudis
Postitatud 26. veebruar 2021 7:50

Suur osa aasta lõpus toimuvast rahva ja eluruumide loendusest korraldatakse registrites olevate andmete põhjal. Inimestelt küsitakse lühikese valikuuringuga vaid infot, mille kohta registriandmed puuduvad. Kuidas valikuuringu jaoks sobiv valim võetakse, selgitab statistikaameti juhtivanalüütik Ethel Maasing.

Valikuuringu läbiviimisel lähtutakse spetsiaalselt disainitud juhuvalimist, mille suurus on ligi 40 000 eluruumi, millest hinnanguliselt 30 000 on asustatud ning neis elab rohkem kui 60 000 inimest. Nii suur valim ületab mitmekordselt kõigi tavapäraste rahvusvaheliste uuringute mahu ja tagab piisavalt täpse tulemuse omavalitsusüksuste lõikes.

Valim moodustatakse selliselt, et kaasatud oleks kõik kohalikud omavalitsused (KOV) ja Tallinna puhul ka kõik linnaosad. Loenduse tulemuste avaldamine omavalitsusüksuste tasemel on ka peamine põhjus, miks on valim oluliselt suurem kui tavapäraste isiku-uuringute korral, mille tulemused avaldatakse maakondade tasemel.

2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse valikuuringu valimi võtmise alused:

  • KOVid elanike arvuga alla 2500 elaniku – kõik elanikud;
  • KOVid elanike arvuga 2500–19 999 – 300 asustatud aadressi;
  • KOVid elanike arvuga 20 000–49 999 – 500 asustatud aadressi;
  • KOVid elanike arvuga 50 000–100 000 (k.a Tartu) – 800 asustatud aadressi;
  • Tallinnas eraldi 500 asustatud aadressi igast linnaosast.

Eelnev tähendab, et näiteks Kihnust, Ruhnust, Muhust ja Vormsilt on kaasatud kõik elanikud. Harku vallast, kus elab veidi üle 15 000 inimese ja enam kui 5000 elanikuga Luunja vallast on mõlemast valimis 300 asustatud aadressi. Enam kui 23 000 elanikuga Saue vallast aga 500 asustatud aadressi ning enam kui 55 000 elanikuga Narva linnast 800 asustatud aadressi.

Kindlast valimist hoolimata saavad lühikesele veebiküsitlusele vastata kõik Eesti elanikud. Mida rohkem inimesi veebis vastab, seda täpsemad on loendustulemused. Loenduse teises etapis hakkavad küsitlejad vastuseid koguma valimisse kuuluvatelt aadressidelt, kust veebi teel vastuseid ei tulnud. Igal täisealisel tuleb vastata enda eest ise. Alaealiste leibkonnaliikmete kohta saavad vastused anda samal aadressil elavad vanemad ja alates 15-eluaastast ka laps ise.

Foto: Shutterstock