Kontrolli rahvastikuregistris oma andmeid!

Uudis
Postitatud 14. detsember 2020 15:22

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid.

2021. aasta rahva ja eluruumide loendusel saadakse suurem osa andmetest riiklikest registritest. Seetõttu on andmekogude täiendamiseks ja andmekvaliteedi parandamiseks tehtud viimase kümnendi jooksul palju tööd, mis jätkub ka edaspidi, et registrite info oleks ajakohane ja korrektne.

Igal inimesel võiks tekkida harjumus vähemalt kord aastas kontrollida, kas tema andmed on avalikes andmekogudes korrektsed. Selleks on mitu põhjust. Rahvastikuregistri korrektsed andmed annavad riigile mitmesugust teavet oma kohustuste paremaks täitmiseks. Registri andmete alusel on riigil võimalik rahapaigutust täpsemalt planeerida ja suunata arengut. Samuti tagavad täpsed andmed elanikele sujuvama asjaajamise ametiasutustega suheldes.

Andmete korrashoiu eest registrites vastutab riik, aga ka iga inimene ise. Kõige lihtsam on seda teha, kui sisenetakse lehele www.rahvastikuregister.ee, kasutades kaardilugejat ja kehtivat ID-kaarti, mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Seejärel tuleb valida leht „Minu andmed“ ja vaadata need seal üle, vajaduse korral ajakohastada ning kinnitada

  • elukoha aadress;
  • e-post;
  • telefon;
  • lisa-aadress, kui elate alaliselt või püsivalt mitmes elukohas;
  • rahvus;
  • emakeel;
  • haridustase.