Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Urmet Lee: koos muudame tulevased rahvaloendused tõeliselt e-riigi vääriliseks

Uudis
Postitatud 31. august 2021 16:50

Augusti alguses statistikaameti juhi ametisse asunud Urmet Lee kinnitab, et oleme suureks Eesti e-rahvaloenduseks valmis. Uurisime värskelt juhilt, mis on sel korral teisiti ja miks peaks igaüks loendusel osalema.

Kuidas on läinud esimene kuu statistikaameti peadirektorina?

Selle kuu jooksul on toimunud palju ja mul on tunne, justkui oleksin siin töötanud juba pikemat aega. Suure osa ajast olen pühendanud rahvaloendusele, mis vajab korralikku ettevalmistust. Majas käib kibekiire töö, et kõik õnnestuks ja ma soovin sellele igati kaasa aidata.

Kuidas on rahvaloenduse ettevalmistused läinud ja kas olete loenduseks valmis?

Rahvaloendust on aastaid ette valmistatud ning selle käigus konsulteeritud valdkondlike ekspertide ja teadlastega. Tänaseks on palju tööd ära tehtud ja oleme ettevalmistustega graafikus. Oleme ammutanud teadmisi enda ja teiste riikide kogemustest ning rakendame neid ka loenduse korraldamisel. Kolm kuud enne loendust on oluline saada registrid veelgi rohkem korda. Soovime teha need nii heaks kui vähegi võimalik. Tegeleme ka sellega, et kasutajaliides, mille kaudu inimestelt küsimusi küsime, saaks võimalikult mugav.

Miks on rahvaloendust üldse vaja korraldada?

Rahva ja eluruumide loendus annab pildi ühe kindla momendiga rahvastiku koostisest, paiknemisest ning majandusliku ja sotsiaalse jaotumuse kohta. Kuna on määratud, et see toimub iga kindla aja tagant kõikides riikides, annab rahvaloendus võimaluse üle vaadata, kuidas on riigil läinud võrreldes varasemate aastatega. Samuti on hetkeolukorra pealt võimalik teha riigis olulisi otsuseid edaspidiseks.

Julgustan kõiki rahvaloendusest osa võtma, alustades oma andmete õigsuse kontrollimisest rahvastikuregistris, aga ka ehitisregistris. Kui tuleb üleskutse täita digitaalne rahvaloenduse ankeet, siis täida ka Sina see ära, sest nii saame rahvaloenduse tehtud kiiresti ja efektiivselt. Edaspidi soovime võimalikult palju ära teha just registrite pealt, et minimaalselt inimeste ellu sekkuda, kuid selleks palume igaühe panust. Mida rohkem inimesi osaleb, seda paremaks saame teha järgmised küsitlused.

Mis on rahvaloenduse puhul sel korral teisiti?

E-riigile kohaselt teeme loenduse juba praegu suuresti registrite põhiselt, mis tähendab, et riik saab pea kogu vajamineva info nii Eurostati kui ka meie enda riikliku statistika jaoks kätte erinevatest andmebaasidest nagu rahvastikuregister, ehitisregister, hariduse infosüsteem ja paljud teised. Selle tulemusena ei ole vaja ukselt uksele käia. Kokku kasutatakse andmeid ligi 30 registrist. Tegemist on siiski üleminekuga valdavalt registripõhisele loendusele ja kõiki andmeid me praegu veel registritest kätte ei saa, seega palume inimestel täita loenduse küsimustiku internetis. Hinnanguliselt kuni 61 000 inimest loetakse sealjuures kindlasti üle, vajadusel ka nii-öelda üle ukse.

Kuidas toimub loendus siis, kui riigis peaks tulema uus lock down?

Siis valmistume telefoniküsitluseks. Alguses palume ära täita ankeedid internetis, kuid neilt, kes on sattunud kontrollrühma, küsime vajadusel lisaküsimused telefoni teel. Seda juhul, kui ankeet on internetis täitmata.

Millal loendus algab ja mida tuleb teha, et osaleda?

Esimene samm loendusel osalemiseks ja mida saab teha juba täna, ongi korrastada oma andmed rahvastikuregistris ning ehitisregistris. Kui viimased vajavad muutmist, võib abi saamiseks ühendust võtta kohaliku omavalitsusega. Rahvastikuregistri andmeid saab aga hõlpsalt muuta otse registris. Registritest võetakse andmed 31. detsember 2021 seisuga. Osadele küsimustele, mille kohta teadlased, ametnikud ja organisatsioonid infot vajavad, registritest aga vastuseid ei leia. Need puudutavad näiteks võõrkeelte ja murrakute oskust, usulist kuuluvust  ja terviseseisundist põhjustatud elulisi piiranguid. Nendele küsimustele vastuste saamiseks on kokku pandud eraldi e-ankeet, mida saab mugavalt täita veebis või mobiiltelefonis ja see võtab aega kuni seitse-kaheksa minutit. Valikuuring on veebis vastamiseks avatud kõikidele Eesti elanikele 28. detsembrist 2021 kuni 15. jaanuarini 2022. 

Kas võin kindel olla, et minu andmed kuskile ei leki?

Jah, rahvaloendusel kogutavaid andmeid käsitleme vastavalt infosüsteemide kaitse eeskirjadele (ISKE) ja me lähtume andmete konfidentsiaalsuse osas selle kõige kõrgema klassi ehk S3 nõuetest. Käsitleme kõiki meie kätte usaldatud andmeid täie konfidentsiaalsusega.

Mida soovite öelda neile, kes veel kahtlevad rahvaloendusel osalemises?

Mõni võib ehk vastumeelsust avaldada sellega, et jätab lisaküsimustikule vastamata, kuid registripõhiselt loetakse Sind üle igal juhul siin ei ole väljumise variante. Loendamata keegi ei jää!

Foto: Kristiin Kõosalu

 

Nägemispuudega inimestel võib hetkel esineda tõrkeid rahvaloenduse e-küsimustiku täitmisel. Tegeleme probleemi lahendamisega. Vabandame!