Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kohalikele omavalitsustele on iseäranis olulised täpsed elukohaandmed

Uudis
Postitatud 30. november 2021 12:55

Novembri keskpaigas toimunud kohalike omavalitsuste ja statistikaameti ühisarutelu fookuses olid rahvaloenduse ja eri uuringuandmete kasutamise võimalused. Ühe suurema teemana andis statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Liina Osila ülevaate eesootavast rahvaloendusest.

Loenduse esimese etapina oodatakse Liina Osila sõnul kõiki Eesti inimesi rahvastikuregistrisse andmeid korrastama. “Iseäranis oluline on toetada neid inimesi, kes arvuti- või internetiühenduse puudumise või ka oskuste vajakajäämise tõttu e-registrisse siseneda ei saa. Seega on omavalitsuste tugi registrite korrastamises läbi sotsiaaltöötajate nõustamise, infomaterjalide levitamise ning ka elanike kohapealse juhendamise võtmetähtsusega,” ütles projektijuht. 

Üritusel leiti, et rahvaloenduse andmed ei ole olulised mitte ainult üleriigiliste otsuste langetamiseks või poliitika kujundamiseks, vaid ka valdade ja linnade töö planeerimisel. Omavalitsuste antud tagasiside kohaselt on neile kõige olulisemad rahvaloendustunnused seotud elukohaandmetega. “Tagasiside kohaselt on nii alaline elukoht kui ka teisena märgitud elukoht omavalitsuste jaoks kõige olulisemad rahvaloenduselt saadud andmed. Lisaks vajavad linnad-vallad infot elanike vanuselise ja hariduse jaotuse ning rände ja töötamise kohta,” lausus Liina Osila. Mitmel korral mainiti tagasisides, et registrites olevad andmed peaksid olema värsked ja täpsed ka edaspidi, sõltumata rahvaloendusest.

Tagasiside kohaselt kasutavad statistikaameti andmeid enamik omavalitsustest ning teadlikkus nende olemasolust on valdav. Enim saavad linnad ja vallad endi hinnangul nii rahvaloenduse kui ka statistikaameti teiste uuringute tulemuste kohta infot ameti infokirjadest ja kodulehelt.

Foto: Shutterstock

Nägemispuudega inimestel võib hetkel esineda tõrkeid rahvaloenduse e-küsimustiku täitmisel. Tegeleme probleemi lahendamisega. Vabandame!