Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Internetipõhist rahvaloendust eelistab 71 protsenti elanikest

Uudis
Postitatud 18. november 2021 11:00

Enamik eestimaalastest on valmis aasta lõpus algaval rahvaloendusel osalema ning nendest 71% eelistab täita rahva ja eluruumide ankeeti internetis, selgub Kantar Emori hiljutisest uuringust.

Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhi Liina Osila sõnul on võrreldes möödunud aastaga oluliselt vähenenud nende inimeste osakaal, kes ootavad rahvaloenduse ankeedi täitmiseks küsitlejat koju. „Kui eelmisel aastal ootas rahvaloendajat koju 14 protsenti vastanutest, siis nüüd vaid viis, aastaga on tõusnud interneti- ja telefoniküsitluse eelistajate osakaal,“ lausus Liina Osila.  

Uuringu kohaselt soovib valdav enamus eestimaalastest ehk 71% täita rahva ja eluruumide ankeedi internetis, telefoniküsitlust eelistavad 18% ning rahvaloendajat ootab koju 5% vastajatest.

„E-ankeeti ei ole valmis täitma peamiselt vanemaealised, kes toovad eelkõige põhjuseks internetiühenduse või arvuti puudumise ning kesised nutioskused,“ lausus rahvaloenduse projektijuht ning kutsus veelkord üles, et nooremad pereliikmed või lähedased võimalusel abistaksid vanemaealisi nii e-küsimustiku täitmisel kui vajalike ID-kaardi paroolide, mobiil-ID või Smart-ID tegemisel.

Uuringus osalejate hinnangul on oluline rahvaloendusel osaleda, kuna see toob kaasa andmete korrastamise registrites ja tagab edaspidi kiirema ja täpsema statistika. Teise põhjusena toodi välja rahvaloenduse andmete olulisust igapäevaelu puudutavate otsuste tegemisel. „Üha enam on kasvanud arusaam, et rahvaloendus ei ole asi iseeneses, vaid andmeid kasutatakse kõigi meie igapäevaelu mõjutavate otsuste langetamisel – koolide, lasteaedade planeerimisel, sotsiaaltoetuste kavandamisel või teede-tänavate rajamisel,“ loetles projektijuht lisades, et sealjuures on kõigile tagatud isikuandmete privaatsus ja turvalisus.

Valmisolek eesootaval rahvaloendusel osaleda on 82% eestimaalastest. Vähetõenäoliseks peab seda võimalust 8% ning kindlasti ei kavatse osaleda 1% vastajatest. Oma osalemises kahtlejaid on keskmisest veidi enam alla 35-aastaste inimeste seas.

Seekordne rahvaloendus viiakse suures osas läbi registripõhiselt, millele lisaks on vajalik täita lühike ankeet. Ankeedi täitmine võtab aega umbes viis minutit inimese kohta ning see  hõlmab vaid küsimusi, mille kohta teadlased, ametnikud ja organisatsioonid infot vajavad, kuid registritest täna veel vastuseid ei leia. Need puudutavad näiteks võõrkeelte ja murrakute oskust, usulist kuuluvust ja terviseseisundist põhjustatud elulisi piiranguid.

E-ankeeti saab täitma hakata alates 28. detsembrist. Hetkel on oodatud kõik inimesed veel üle vaatama ja täiendama oma andmeid rahvastiku- ja ehitisregistris. 

Eesti elanikkonna kvantitatiivse küsitlusuuringu korraldas 2021. aasta oktoobris statistikaameti tellimusel Kantar Emor. Uuringu sihtrühma moodustasid 15-aastased ning vanemad Eesti Vabariigi alalised elanikud, keda küsitleti veebi- ja telefoniintervjuudes.

Nägemispuudega inimestel võib hetkel esineda tõrkeid rahvaloenduse e-küsimustiku täitmisel. Tegeleme probleemi lahendamisega. Vabandame!